การใช้ Schema

Getting started with schema.org using Microdata

การใช้งาน Schema.org ด้วย MicroDATA ลองเข้าไปดูหน้านี้เลยครับ : > http://schema.org/docs/gs.html เป็นเอกสารใช้งาน SCHEMA อย่างดีครับ การใช้ MICRODATA ใน WEBPAGE. เพื่อให้ Google Search Engine เข้าใจ เนื้อหา ของ Webpage. หรือ Information.

 ให้เราใช้ [Itemscope Element]  ใน
อันนี้ จะระบุ ก้อนของ เนื้อหา ว่ามันคือ อะไร ให้กับ Search Engine เป็นการสร้าง meaning ให้กับเนื้อหา ให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น


WebTool : "GoodRelations" || Service : https://archive.org/services/purl/
UK : Tink Schema

No comments:

Post a Comment