หน้าเว็บ

TOEFL ITP ติวข้อสอบโทเฟิล สูตรลับเชิงลึก รวมข้อมูลต่างๆที่จำเป็นต้องรู้


Institutional Testing Program

Text Box: ที่ผมได้มา นั้นได้ลองสมัคร จาก SIIT ที่ธรรมศาสตร์รังสิตครับ  ค่าสมัคร ราคา 1,000 บาท ไม่สามารถนำไปใช้ยื่นคะแนนที่ใดได้ นอกจากยื่นสถานภาพ ผ่านการสอบ English และต้องได้ 500 ขึ้นไป  ในเนื้อหาหน้าปก จากเอกสาร Free Copy เล่มสีชมพูบางๆ Examinee Handbook and Admission Form (Effective Jauary 2006)


keep This Handbook. You Will Need it for future reference.
See Page 22 : How to complete Your Admission Form
CONTENTS :---------------------------------------------------------------
Important Note:
General Information:
Procedures at the Place of Testing
What You Will Need at the Place of Testing
Cheating/Unacceptable Behevior

Prepare for and Taking the Test
How to Complete Your Answer Sheet
Example:Part of Tomiko Saito's Answer Sheet
Sample Answer Sheet

ITP TOEFL Practice Questions

Pre-TOEFL Practice Questions

Score Records
Examinee Requests for Cancellation of Scores
Score Cancellation by the Test Supervisor
Score Cancellation by the ITP Office

Understanding Your ITP Scores
How Your Scores Are Reported
Scores Obtained on Different Editions of the Test
Acceptable Scores
Interpreting Your ITP TOEFL Scores
Interpreting Your Pre-TOEFL Scores

ITP TOEFL Study Materials
Pre-TOEFL Study Materials
How to Complete Your Admission Form
Answer Key for Practice Questions
Region and Native Country Codes/Native Language Codes
Admission Form

Popular Posts