กฐิน กองใหญ่ สาเหตุ ลูกค้า ไม่เข้าใจเรา

สวัสดีครับ - คุณลูกค้า
ผมได้ เขียน เนื้อหา ฉบับนี้ เพื่อ เตือนสติตนเอง และ คุยกับลูกค้า (เพื่อน กัลยาณมิตร)

ผม เสียใจมากๆ - ที่ไม่อาจบอกได้เลยว่า ผมทำอะไรให้แก่ลูกค้า ได้
แล้ว ช่วงที่ผ่านมา เป็นช่วงที่กังวลมากๆของชีวิต เพราะ เราเล่นกับสิ่งที่เรียกว่า เสี่ยงมากๆ

ผมแจ้งแล้วว่าปีนี้ เราจะใช้ยาแรง - ยาขนานแรง ที่ทำยาก และตลาด ไม่ค่อยมีคนทำสำเร็จ

เรากำลัง ทำสิ่งที่เรียกว่า [ความลับ]

ผมขอเรียกมันว่า "กฐิน กองใหญ่" เงิน ที่ Client ได้จัดทำระบบขึ้นมา ต้องมี ต้นทุนค่า Maintain. ให้ระบบดำเนินการของมัน อย่างถูกต้องครบถ้วน ในรูปแบบ [สูตรลับเฉพาะ].

 จึงเป็นต้นเหตุ ที่มาของ ปัญหา ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน ใน value สำคัญตรงนี้ .งานของผม a). 95% มันเป็นความลับ
ลูกค้า จะรู้สึก = ระแวง ว่าผมทำงานให้อยู่หรือไม่...
ลูกค้า จะ กลัว ว่าผม คดโกงระบบ อะไร ไปหรือไม่ ....

คำตอบ คือ ทั้งใช่ และ ไม่ใช่ ครับ

มุมมอง

ผม พยายาม คิด พินิจ พิเคราะห์
ทำไม งาน ผลิต เครือข่าย ใยแมงมุม แท้ๆ แบบที่ผมทำ = เกิดยาก ในประเทศไทย.

1. SME แบบ ธุรกิจ ครอบครัว. ความเคยชิน / อยากขายของ มองแง่ กำไร การค้าขาย จนเป็นวัฒนธรรม
2. ไม่เข้าใจ อย่าง[ลึกซึ้ง]คุณค่า กับคำว่า โอกาส และ สิ่งที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Value.)
3. การตีมูลค่าต่ำกว่าตลาด เพื่อลดต้นทุน (ลูกค้า ไม่เข้าใจว่าเรากำลัง พัฒนาของแพงอยู่จริงๆ...)

นักธุรกิจ แบบ เก่า ไม่มอง การกระทำนี้ เป็น [ปัจจัย] เพื่อการเติบโต.

ผมจึง เล็งเห็น "ความเสี่ยง" ที่จะเกิดขึ้น กับชีวิตของผมครับ.

หมายถึง "คุณอาจไม่จำเป็น ต้องใช้ Service ที่ผมกำลังปั้นขึ้นมานะครับ"

ความผิดพลาด เพียง นิดเดียว 1 จุด 2 จุด. = "ตาย"

ทำดี ทำมาก เพียงใด => คนมองไม่เห็น ว่าเราทำอะไร , คน ไม่รู้ ว่าเราทำอะไร คน ไม่เข้าใจ ว่าเราทำอะไร

คำถามในใจ

ความคุ้มค่า = คืออะไร ?

คำตอบ ที่คิดได้ตอนนี้ (ตรงไปตรงมา.)

ความคุ้มค่าที่เกิด มันเกิดขึ้น เมื่อเรา ให้ โอกาส กับสิ่งเล็กๆ ได้สร้าง สิ่งใหญ่ๆ

สิ่ง ใหญ่ๆ ที่ แอบใหญ่ แล้ว คุณ หรือ ใคร ไม่มีใครรู้เลย ว่ามันใหญ่เพียงใด

 คุณค่า = การคงอยู่ ซึ่งความลับ เพื่อได้มา ซึ่งความได้เปรียบ

เหมือน ความลับ ในการผลิต.
ต้นทุน การมีมา แต่ละสิ่งมันต่างกัน.

เราสบายใจ ในการทำสิ่งใด ...
เรามอบสิ่งนั้น (Value) จ่ายกลับ ให้กับผู้สนับสนุน.

เมื่อเราตี Value 
ลูกค้า มาลองใช้งาน , หาก ชอบ ... ก็สนับสนุนต่อ
หาก สัมผัส ประโยชน์ จึงใช้งานและ สนับสนุนต่อ.
หากไม่ใช่ ตามนี้ ให้เลิกสนับสนุน. หรือ ลองเปลี่ยนช่องทางอื่น.

สัมผัส ลิ้มรส มันได้ เมื่อใด ??

ธุรกิจ มันจะ บ่งบอกท่านเองครับ

  • โทรศัพท์เข้ามา ?
  • การผ่านสายตา ?


การเข้าถึงของโอกาส ธุรกิจ
และ อำนาจ หรือ "บารมี" ที่เกิดขึ้น ในกระแส ที่ผมผลิตขึ้นมาถ้าถูกใจ , = หยอดเงิน หล่อเลี้ยง
ถ้า ไม่ถูกใจ ต้อง ล่ำลา ให้ชัดครับ


ปี 2018. เป็นปีที่ยาก สำหรับ จิตใจ ของผม
ปีที่ Anxeity เข้ามา รุนแรงมาก
เส้นขอบของ จริยธรรม คุณธรรม และ คุณค่า การเติบโตของโอกาส
หลายๆ ปัจจัย หล่อหลอม ให้เกิดสภาพนี้

ในเส้นนี้ ต้องถูกขีดให้ชัด

ญ วันที่  27 เมษายน 2018 มันจะถูกกำหนดมาให้ชัด

เราจะทำอะไร =
เราจะ พัฒนา ระบบ ใยแมงมุม คุณภาพสูง เพื่อ การ ผลักดัน ให้ธุรกิจของคุณ เติบโต ในช่องทาง ที่ ค้นหาพบ ได้

ลักษณะ
  • ของราคาแพงมากๆ .

เหมาะกับ ใคร ?
ธุรกิจ ที่เข้าใจ Tech. > ตระหนักถึง ช่องทางของโลกที่จับต้องไม่ได้

วัฒนธรรมที่เหมาะสม
เปิดกว้าง และ ให้โอกาส

No comments:

Post a Comment