Project Developments

ข้อเสนอ
จัดเช่า PBN ip Class A/B 70 ip เพื่อพัฒนา เนื้อหา เว็บเครือข่ายเสมือน อย่างมีคุณภาพ ปลอดจาก Spam
ผมจะช่วยเหลือในการพัฒนา DA หรือ Domain Authority สำหรับ 70 ip
รับ 35 ราคา 3000 บาทเป้าหมายโครงการ
ทำอันดับ ต้นๆ ใน Google Search Engine
พัฒนาค่าบารมีของเว็บ - Domain Authority
พัฒนาศักยภาพการทำอันดับใน Google
ขยายจำนวน Keywords ที่เกี่ยวข้อง จำนวนมากขึ้น


พัฒนา พันธมิตร ทางเครือข่าย Search Engine ให้เข้มแข็ง - ไม่ทำให้เว็บไซต์โดดเดี่ยว
ให้นักบริหาร หรือเจ้าของกิจการ เข้าใจหลักการของการทำ Organic Traffic ซึ่งเป็นผลลัพธ์สำคัญ (Critical Success) ในโลกออนไลน์
สร้าง Niche Market - หรือยุทธศาสตร์การเหวี่ยงแหได้กว้างและถี่มากขึ้น ด้วยการพัฒนา Content เนื้อหาร่วมกัน


Approach,
จัดตั้ง เครือข่ายเสมือน จำนวน 70 - 250 เว็บ
จัดตั้ง เครือข่ายเว็บจริง ให้ครอบคลุมทั่วตลาด

No comments:

Post a Comment