แผนงานที่ 1 จัดตั้งกลุ่ม Clients ระดับ [SPONSORED] จำนวน 35 ราย

ผมต้องการ [SPONSORED] Clients จำนวน 35 รายด้วยกัน

แบ่งเป็น 7 หมวดหมู่ Industry และ 35 รายนี้ เป็นสินค้า ที่เหมาะสมกับการสร้างาน แนว Hospitality ใหญ่ๆ หรือพวกอาคารตึกสูงๆ หรือ SHOPPING MALL.


  • ต้องมีการ กำหนวด THEME ร่วมกัน


เป้าหมายให้สำเร็จ ภายในเดือน เมษายนนี้

และแผนต่อไป จะขยาย SMALL PACKAGE หรือกลุ่ม SELLERS PAGES จำนวน 350 ราย ให้เสร็จสิ้นภายใน 12 เดือน

และตามด้วยการขยาย ฐาน CLIENTS รายใหญ่ อีก 4 ราย

ทีนี้ผมก็จะมีงบประมาณตามเป้า ที่จะ Operate งานส่วนตัวได้ครบสำหรับการบริหาร โครงการ


No comments:

Post a Comment