“สตีเฟน ฮอว์กิง”

“สตีเฟน ฮอว์กิง” จักรวาลในเปลือกนัท astonishing จักรวาลวิทยา , cosmology นิโคเลาส์ โคเปอร์นิคัส กาลิเลโอ "butterfly effect" Doro Doro Quarks E8 theory quantum singularity Xú Fú The elixir of life Alchemy protoscience Quakerism http://www.strecorsoc.org/gummere/ch02.html http://discovermagazine.com/2010/jul-aug/05-isaac-newton-world.s-most-famous-alchemist http://www.bibliotecapleyades.net/secret_teachings/sta38.htm