เรื่องของ กสิณ นิมิต Nimitta

เรื่องของ กสิณ นิมิต Nimitta

ภาพนิมิต จากการนั่งสมาธิขั้นสูง สูงมากๆ นิ่งจริงๆ จะเกิดนิมิตที่ปรากฏขึ้นเห็น เหตุการณ์ และสถานที่ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
นั่นหมายถึง จิตของคุณออกไปเจอบางสิ่งบางอย่างเข้าให้แล้ว

บทความนี้ จะลงไว้คร่าวๆ ให้ไปค้นหากันต่อเอาเองนะครับ 


  •  http://www.kasina.org/ 
  • โลกียอภิญญา 
  • http://www.oocities.org/4465/samadhi/kama401.htm 
  • http://www.vipassanaforum.net/forum/index.php?topic=1708.0 
  • https://vimeo.com/23741561

คลิป VIDEO ที่แนบมาให้ชมนี้ จะแสดงให้เห็นว่า คลื่นสมองมันก็เป็นความถี่ และการสั่นสะเทือน
การรักษาระดับการสั่นสะเทือนให้ได้พอเหมาะ และพอดีกับเคลื่นอความถี่บางอย่าง สามารถจูนรับบางสิ่งบางอย่างได้ เหมือนเฉกเช่นเดียวกับ เสาอากาศรับคลื่นโทรทัศน์ทางบ้านเรานั่นเอง

การเกิดนิมิตอันแปรปรวน ต้องเริ่มจากฐานที่มั่นทางจิต และสมาธิอันแน่วแน่ ถ้าพวกคิดมาก จะไม่เห็น แต่หยุดคิดได้เมื่อไหร่ หลับตาปุ๊บเห็นทันที ไม่ต้องรอ

STEP 1 หลับตา
STEP 2 หยุดคิด ** ทำยากมาก บางคนทำจนตายก็ทำไม่ได้ เพราะมัวแต่คิด :)
STEP 3 หายใจน้อยลง ช้าลง
STEP 4 รักษาระดับ
แล้วมันจะมาเอง :)


  • http://youtu.be/9fiLU9E5os4 http://www.youtube.com/watch?v=qDv9F11FRcc&feature=colike